Prijem u dom

POPIS OBAVEZNE DOKUMENTACIJE ZA SMJEŠTAJ:

1. Zdravstvena iskaznica i iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja
2. Kopija osobne iskaznice štićenika i njegovih skrbnika
3. Medicinska dokumentacija koju štićenik posjeduje ( izvješće nadležnog liječnika opće prakse, otpusna pisma, te sva druga važnija medicinska dokumentacija)
4. Izvod iz matične knjige rođenih
5. Potvrda o iznosu mirovine (zadnji odrezak ili izvod iz banke)
6. Izjava obveznika plaćanja o podmirenju troškova smještaja (obrazac ove izjave dobije se u Domu, a ovjerava se kod javnog bilježnika)

7. Papir sa imenima i tel.brojevima /mobitel brojevima kontakt osoba štićenika

Za državljane Republike Slovenije potrebno je još  :

1. EU kartica – dobije se besplatno u bilo kojoj poslovnici zdravstvenog osiguranja

2. Osobna iskaznica zbog čestog prelaska granice kod posjeta liječniku mora ostati u Domu

Cijena smještaja u 2019 godini iznosi od 3800,00 kn do 4600,00 kn (točnu cijenu određujemo po uvidu u medicinsku dokumentaciju ili pregledom budućeg štićenika!).