Objave

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Stubičar, Kolodvorska 32,40315 Mursko Središće uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 ).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za starije i nemoćne osobe Stubičar, Kolodvorska 32, Mursko Središće.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • pisanim putem na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Stubičar ;  Kolodvorska 32 ,40315 Mursko Središće
    • elektroničkom poštom na adresu: domstubicar@novi-net.net

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti naknadu uz obrazac.

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenik za informiranje svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama Doma. Zahtjev se može podnijeti putem telefona na broj : 04o/ 543– 511 i putem telefaksa na broj:   040/543-751.

Hvala!

Štefan Vršić, ravnatelj