Daily Archives

11. prosinca 2015.

Malo o nama…

radnici

Da Vam predstavimo dio tima koji se brine o našim štičenicima s lijeva na desno naš velečasni koji se brine za naše duhovno zdravlje, Darinka, Gordana, Valentina, Karolina, Andreja, Gordana, Ja(Sandra), Slavek, naš najbolji gradonačelnik, moja kćerkica Lorena i suprug Mladen …